BADANIE WPŁYWU DETERGENTU I ROZTWORU Z LEKARSTW NA WZROST RZEŻUCHY


Tabela do doświadczenia

1. OPIS DOSWIADCZENIA
   W trzech szalkach Petriego, na warstwie zwilżonej ligniny, umieszczono po pięćdziesiąt uprzednio namoczonych nasion rzeżuchy. Każdą z szalek podpisano numerem. Rośliny z szalki nr1 nie były poddawane żadnym niekorzystnym czynnikom. Rośliny z szalki nr2 były podlewane roztworem z lekarstw. Rośliny z szalki nr3 były podlewane roztworem detergentów w wodzie. Obserwacje siedmiodniowej hodowli zostały umieszczone w załączonej tabeli.

2. OBSERWACJE
   Rośliny podlewane roztworem detergentów rozwijały się wolniej niż rośliny podlewane samą wodą, ale szybciej niż rośliny podlewane roztworem z lekarstw. Rośliny podlewane roztworem z lekarstw bardzo szybko zwiędły (rośliny z hodowli podlewanej roztworem detergentu także zwiędły, ale stało się to trochę później niż w przypadku roślin podlewanych lekarstwami). Tylko rośliny z hodowli nr1 (z hodowli kontrolnej) zdołały przetrwać siedem dni.

3. WNIOSKI
   Wyrzucając stare lekarstwa w niewłaściwe miejsce lub odprowadzając do rzek ścieki zawierające detergenty powodujemy ogromne straty w środowisku naturalnym, oraz szkodzimy sobie i innym ludziom (jeśli substancje, których wpływ na rośliny był badany w doświadczeniu mają negatywny wpływ na rośliny, to mogą mieć też negatywny wpływ na zdrowie ludzi). Nie można więc pozwolić na zatruwanie przyrody detergentami i odpadami z fabryk lekarstw i szpitali.

4. DZIAŁANIA
   Na zachodzie problem zatruwania rzek przez nieodpowiedzialne zachowania ludzi rozwiązano wprowadzając edukację ekologiczną już w pierwszych latach nauki dzieci i karząc zatruwanie przyrody wysokimi grzywnami. Również na odprowadzanie do rzek płynnych odpadów przez fabryki znaleziono radę: każda fabryka musi pobierać wodę niezbędną do przeprowadzenia procesów produkcyjnych poniżej miejsca odprowadzenia do rzeki produktów ubocznych. W ten sposób fabryka musi dobrze oczyszczać to co odprowadza do rzeki, aby móc pobrać czystą wodę.


DOŚWIADCZENIE 1

DOŚWIADCZENIE 2

SPIS TREŚCI