ANALIZA PORÓWNAWCZA UPORZĄDKOWANEGO I DZIKIEGO WYSYPISKA ŚMIECI


   Uporządkowane wysypiska śmieci, w przeciwieństwie do dzikich, nielegalnych wysypisk śmieci są oddzielone od podłoża za pomocą warstw wytrzymałej folii zabezpieczającej i warstw żużlu. Dzięki tym warstwom toksyczne substancje z wysypiska nie dostają się do gleby.
   Deszcz padający na dzikie wysypisko śmieci wymywa różne trucizny z odpadów w nim się znajdujących i przenosi te trucizny do gleby, a nawet do wód gruntowych.
   Zwierzęta zjadają kawałki folii plastikowej znalezione na dzikich wysypiskach, co powoduje zatykanie się przewodu pokarmowego zwierząt i w efekcie śmierć. Człowiek dopuszczając do powstawania dzikich wysypisk przyczynia się do wymierania zwierząt roślinożernych
   Gnijące odpady, tak często spotykane na nieuporządkowanych (dzikich) wysypiskach śmieci, są siedliskiem wielu chorobotwórczych bakterii, a także niemniej groźnych grzybów, więc dzikie wysypiska są wylęgarnią wielu chorób. Uporządkowane wysypiska śmieci są często kontrolowane przez takie instytucje jak na przykład Sanepid, więc nie istnieje ryzyko, że uporządkowane wysypisko śmieci stanie się wylęgarnią chorób.
   Biogaz powstający na dzikich wysypiskach ulatnia się do atmosfery, zasilając tam efekt cieplarniany, lub powoduje samozapłony śmieci a często nawet pożary lasów. Uporządkowane wysypiska mają wbudowane systemy odgazowania, które nie dopuszczają do samozapłonu gazu. W niektórych uporządkowanych wysypiskach śmieci biogaz jest używany do produkcji energii elektrycznej.
   Dzikie wysypiska śmieci pozostają na zawsze brudne i brzydkie, natomiast na miejscu uporządkowanych wysypisk śmieci (po uprzednim ich wyeksploatowaniu) powstają obiekty sportowe lub rekreacyjne, a nawet parki miejskie.
   Nie wyrzucajmy śmieci na dzikie wysypiska, bo jeśli będziemy tak postępować, utoniemy w powodzi śmieci.

Zagrożenia wywołane przez dzikie wysypiska:
-zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
-zwierzęta leśne są zagrożone przez dzikie wysypiska
-zanieczyszczenie wód pitnych
-zagrożenie pożarowe
-niszczenie środowiska
-wybuchanie epidemii
-samozapłony gazów

Budowanie uporządkowanych wysypisk śmieci jest konieczne, bo:
-zmniejszają zatrucie środowiska
-są tak zaprojektowane i umiejscowione, aby nikt i nic nie stwarzało zagrożenia (pożarowego, zatrucia i skażenia wody,)
-uporządkowane wysypisko można po czasie ich eksploatacji i rekultywacji zamienić na tereny rekreacyjne lub zalesić je, a dzikie wysypiska pozostają brudne i śmierdzące
-dla walorów estetycznych
-aby Unia nas przyjęła

SPIS TREŚCI